Bác sĩ CKI Nguyễn Tuấn Minh

Bác sĩ CKI Nguyễn Tuấn Minh

​* Quá trình hoạt động và công tác:

- 1991: tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội

- 2015: tốt nghiệp CKI Chẩn đoán hình ảnh Học viện Quân Y

- 1991 – 1994: bác sĩ Viện Quân y 103

- 1994 – 2008: Bác sĩ Europcontinents Rep Office Hà Nội, tham gia đào tạo thiết bị chẩn đoán hình ảnh và xạ phẫu tại Hà Lan, Đức, Mỹ.

- 2008 – 2013: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh Trung tâm Bảo vệ sức khỏe, Cục y tế Bộ GTVT

- 2013 – 2015: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh Viện Quân y 103

Hỗ trợ trực tuyến