Bác sĩ Nguyễn Thị Hậu

Bác sĩ Nguyễn Thị Hậu

* Quá trình hoạt động và công tác: 

+ 2015: tốt nghiệp Đai học Y, bác sĩ Y học cổ truyền

+ 2016: hoàn thành Định hướng chuyên khoa Nội

+ Nguyên Bác sĩ chuyên khoa Nội, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương

Hỗ trợ trực tuyến