BS CKI Dương Thị Bình

Bác sĩ CKI Lê Thị Bình

* Quá trình hoạt động và công tác: 

- 1982:  tốt nghiệp bác sĩ đa khoa đại học Y Thái Nguyên

- 1988: tốt nghiệp chuyên khoa sơ bộ chuyên ngành sản, Đại học Y Hà Nội

- 2004: tốt nghiệp chuyên khoa I chuyên khoa Sản, Đại học Y Thái Nguyên

- Nguyên Bác sĩ trưởng khoa Sản – Ngoại – Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa thành phố Cao Bằng

- Nguyên Giám đốc, Bác sĩ chính Bệnh viện đa khoa thành phố Cao Bằng

Hỗ trợ trực tuyến