BS CKI Ma Thị Nga

Bác sĩ CKI Ma Thị Nga

* Quá trình hoạt động và công tác: 

- 1994: tốt nghiệp bác sĩ đa khoa Đai học Y Hà Nội

- 2003: tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I, chuyên ngành Nội khoa

- Nguyên Bác sĩ, Phó Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện nội tiết Trung ương

Hỗ trợ trực tuyến