BS CKI.Trần Văn Vũ

Bác sĩ CKI Trần Văn Vũ 

* Quá trình hoạt động và công tác:

+ 1986: tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, chuyên khoa Tâm thần

+ 1996: tốt nghiệp chuyên khoa I Đại học Y Hà Nội, chuyên khoa Tâm thần

+ Nguyên Bác sĩ điều trị, bệnh viện tâm thần Trung ương I

+ 2009: Chứng chỉ hoàn thành chương trình Quy trình, kỹ thuật ghi, đọc Điện não đồ - Lưu huyết não đồ

Hỗ trợ trực tuyến