Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Huyền Thu

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Huyền Thu

* Quá trình hoạt động và công tác:

- 2007: tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội

- 2015: Thạc sĩ chuyên khoa Thần kinh Đại học Y Hà Nội

- Nguyên Bác sĩ khoa Thần kinh Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp.

Hỗ trợ trực tuyến