Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư Nguyễn Nguyên Khôi

Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư Nguyễn Nguyên Khôi: là chuyên gia đầu ngành có hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thận, thận nhân tạo tại bệnh viện tuyến đầu cả nước và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng

Cố vấn cao cấp Bệnh viện đa khoa Chữ Thập Xanh

* Quá trình hoạt động và công tác:

- Giáo sư cố vấn, nghiên cứu viên cao cấp

- Nguyên Ủy viên thường trực Hội đồng Khoa học – Kỹ thuật

- Ủy viên thường vụ Hội thận học và Tiết niệu Việt Nam

- Nguyên Trưởng tiểu ban Thận nhân tạo - Ủy ban ghép thận Việt Nam

- Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

- Nguyên Trưởng khoa Thận nhân tạo – Bệnh viện Bạch Mai

- Giám đốc Trung tâm nghiên cứu sản xuất trang thiết bị y tế - Hội thiết bị y tế - Bộ Khoa học Công nghệ

Hỗ trợ trực tuyến