ThS,Bs Nguyễn Lan Phương

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Lan Phương

* Quá trình hoạt động và công tác: 

- 2011: tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt Đại học Y Hà Nội

- 2018: Thạc sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt Đại học Y Hà Nội

- Nguyên Bác sĩ khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Than – Khoáng sản

Hỗ trợ trực tuyến