Đội ngũ điều dưỡng thân thiện, nhiệt tình, chu đáo

Đội ngũ điều dưỡng thân thiện, nhiệt tình, chu đáo

Lấy máu khám sức khỏa cho 400 CBNV tập đoàn Gami Group

Lấy máu khám sức khỏa cho 400 CBNV tập đoàn Gami Group

Lấy máu khám sức khỏa cho 400 CBNV tập đoàn Gami Group

Lấy máu khám sức khỏa cho 400 CBNV tập đoàn Gami Group

Khám sức khỏe doanh nghiệp tại viện

Khám sức khỏe doanh nghiệp tại viện

Khám sức khỏe doanh nghiệp tại viện

Khám sức khỏe doanh nghiệp tại viện

Khám sức khỏe doanh nghiệp tại viện

Khám sức khỏe doanh nghiệp tại viện

Bệnh viện Đa Khoa Chữ Thập Xanh

Bệnh viện Đa Khoa Chữ Thập Xanh

Bệnh viện Đa Khoa Chữ Thập Xanh

Bệnh viện Đa Khoa Chữ Thập Xanh

Ngày hội tuyển dụng điều dưỡng

Ngày hội tuyển dụng điều dưỡng

Ngày hội tuyển dụng điều dưỡng

Ngày hội tuyển dụng điều dưỡng

Ngày hội tuyển dụng dược sĩ

Ngày hội tuyển dụng dược sĩ

Ngày hội tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm

Ngày hội tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm

Ngày hội tuyển dụng tại bệnh viện

Ngày hội tuyển dụng tại bệnh viện

Bệnh viện Đa Khoa Chữ Thập Xanh

Bệnh viện Đa Khoa Chữ Thập Xanh

Ngày hội tuyển dụng tại bệnh viện

Ngày hội tuyển dụng tại bệnh viện

Ngày hội tuyển dụng tại bệnh viện

Ngày hội tuyển dụng tại bệnh viện

Ngày hội tuyển dụng tại bệnh viện

Ngày hội tuyển dụng tại bệnh viện

Ngày hội tuyển dụng tại bệnh viện

Ngày hội tuyển dụng tại bệnh viện

Bệnh viện Đa Khoa Chữ Thập Xanh

Bệnh viện Đa Khoa Chữ Thập Xanh

Bệnh viện Đa Khoa Chữ Thập Xanh

Bệnh viện Đa Khoa Chữ Thập Xanh

Bệnh viện Đa Khoa Chữ Thập Xanh

Bệnh viện Đa Khoa Chữ Thập Xanh

Hỗ trợ trực tuyến